Minst 30 nya vargar har tillkommit i Gävleborgs län senaste året enligt Länsstyrelsens senaste siffror.

Joel Isensköld, chef för Länsstyrelsen Gävleborgs naturenhet säger till P4 Gävleborg att siffrorna aldrig varit så höga i länet som nu. Tre nya familjegrupper har hittats vilket resulterat i att länet nu berörs av tolv familjegrupper mot nio vid föregående inventering. En familjegrupp räknas som tio individer vilket alltså ger 120 vargindivider i länet.

Detta var dock före årets föryngring, enligt siffror från SKANDULV (1998-2014) var snittstorleken på vargkullarna i Skandinavien 5,6 valpar per kull, men kullar ända upp till elva valpar har registrerats. Räknar man ett snitt på fem valpar per familjegrupp kommer Gävleborg således husera närmare 180 vargar när årets valpar fötts.