P4 Blekinge rapporterar idag om att skarvbeståndet efter Blekinges kust under de senaste 4-åren har ökat med 150 procent trots att skyddsjakt bedrivits sedan 2018.
Tidigare har Länsstyrelsen i Bleking inventerat antalet skarvbon men det slutade man med 2016 eftersom antalet skarvbon under den tid bakåt som inventeringarna skett hade varit konstant kring 2000 bon per år.

2020 genomfördes en ny inventering då det fanns indikationer på att antalet skarvar hade ökat. Vid denna inventering kunde man konstatera att antalet skarvbon hade ökat till 5000 bon trots skyddsjakten och att det stora antal skarvar som finns idag får konsekvenser för det kustnära fisket i Blekinge, då skarvarna äter mer fisk än vad fiskarna får upp.

Jonas Kromnow, funktionschef vid Länsstyrelsen säger till P4 Blekinge att man på Länsstyrelsen behöver titta över hur skyddsjakten ska hanteras framöver utifrån att det tidigare skyddsjaktsbeslutet löper ut den 31 december i år.

I det skyddsjaktsbeslut som just nu gäller får 2000 skarvar skjutas per år men det har inte påverkat beståndet av skarv alls utan antalet skarvar har ändå ökat. Enligt Jonas Kromnow beror det på att fåglarna är bra på att föröka sig.

Ska fler skarvar skjutas är det viktigt att Länsstyrelserna pratar ihop sig säger Jonas Kromnow annars flyttar man bara problemen från ett län till ett annat och att det därför kan vara av betydelse att länen har samma jakttider på skarv med lagom hårt jakttryck.