Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på två oskygga björnar i byn Los, Hälsingland.

En björnhona med två fjolårsungar har under våren uppehållit sig kring byn inne i Los, de oskygga björnarna har skapat oro bland de boende som bland annat också fått sina soptunnor omkullvälta. En ansökan om skyddsjakt på alla tre björnarna kom in i mitten på maj, men Länsstyrelsen har i sitt beslut valt att bevilja skyddsjakt på bara de två fjolårsungarna. Bakgrunden till det är att ungarna senaste tiden uppehållit sig i byn själva, utan honan.

Försöka att skrämma björnarna har gjorts och de boende har även städat undan sådant som kan locka till sig björnarna, åtgärderna har dock inte haft någon effekt, därför beviljas nu skyddsjakt. Länsstyrelsens personal och av dem utsedda jägare kommer att utföra skyddsjakten.

Källa: SVT Nyheter, Gävleborg.