Ett tillägg till en motion om hur EU ska bekämpa Covid-19 pandemin och dess konsekvenser kunde fått förödande konsekvenser för jakt- och viltförvaltningen inom hela EU.

Om detta rapporterar den Europeiska jägarorganisationen FACE i ett pressmeddelande. Tillägget innebar i korthet att ett totalförbud för handel, import, hållande och konsumtion av vilt skulle införas över hela EU. Detta skulle i praktiken innebära ett stopp för all jakt. Anledningen var, enligt de röd-gröna som stod för tillägget, att detta innebär en ökad risk för allmänhetens hälsa och kombinerar kritiska faktorer för förekommande av zoonoser (sjukdomar eller smittämnen som kan överföras mellan människor och djur).

Förslaget röstades dock ned med stor majoritet bland EU-parlamentets medlemmar, 449 mot och 186 för. 53 lade ned sin röst.

FACE meddelar att de förväntar sig fler försök att inskränka jakt och liknade aktiviteter i coronakrisens spår och att de kommer fortsätta övervaka politiska initiativ på olika nivåer till följd av detta.