Antalet jägare som löste statligt jaktkort har under ett antal år visat på en nedåtgående trend, från och med förra året har dock trenden vänt och ökningen ser ut att fortsätta även i år.

Minskningen av antalet jaktkortslösare har varit något förbryllande, man har inte sett några tecken på att antalet jägare skulle ha minskat under samma period. Naturvårdsverket beställde därför en utredning av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som tillsammans med Umeå Universitet kom fram till en rad orsaker, där glömska framstod som den viktigaste.

– Jägarna tror att de har betalat sin viltvårdsavgift. De kan till exempel ha blandat samman jaktkortet med medlemskapet i Jägareförbundet. Det finns inget som tyder på att man låter bli att betala i någon form av protest eller av ovilja. Istället handlar det om slarv, eller glömska, säger Daniel Bladh, vilthandläggare på Naturvårdsverket till Svensk Jakt.

Ett flertal åtgärder har vidtagits efter undersökningen som tros ha bidragit till trendbrottet. Bland annat aviseringar till tidigare jaktkortslösare och information till nyblivna jägare.

Här kan du läsa hur jägarnas pengar användes under 2018.

Här hittar du information om det statliga jaktkortet och vad det innebär.

Källa: Svensk Jakt