Länsstyrelsen har gett förnyat tillstånd till skyddsjakt efter en trana i Forshaga eftersom tranan har orsakat skada på en renoverad smedja. Dock får skyddsjakten enbart bedrivas på ett bestämt område i Tjärn och senast en vecka efter avslutad jakt ska det rapportera in till Länsstyrelsen om hur skyddsjakten gick och hur man har gått till väga.

Källa: vf.se