Länsstyrelsen i Jämtland kan ha medverkat, ända sedan 1987, till att älg jagats illegalt på statens mark på renbetesfjällen. De har nämligen via samebyar och fjällägenhetsinnehavare, sålt gästjaktkort för älgjakt på statens mark till jaktgäster.

Det är främst omfattningen och formerna samt konsekvenserna för andra jaktupplåtelser på statens mark i fjällen som väcker frågetecken.

Det är endast samebyarna som har tilldelning av älg i renbetesfjällen. Dessutom delar de jakträtten med fastighetsägaren staten som inte jagar. Med andra ord har statens företrädare, länsstyrelsen, upplåtit sin del av jakten till gästjägare hos samebyarna genom att sälja gästårsjaktkort.

Förra hösten såldes totalt 385 gästkort för älgjakt på renbetesfjäll i Jämtland. Gästårsjaktkort har en prislapp på 500 kronor och har ingen begränsning på hur många jaktgäster man kan ta med.

Inte mindre än 85 gästjägare löste förra hösten gästkort inom Njaarke sameby, de nyttjar statens mark inom Åre och Krokoms kommuner som åretruntmarker för sin renskötsel.

Dessutom bli stora arealer fjällmark avlyst varje höst för småviltjakt med hänvisning till samebyarnas älgjakt, och detta har inneburit att många ripjägare som vill jaga i fjällen tvingats avstå jakt under de veckorna.

Därför ska nu Länsstyrelsen i Jämtland granska sig själv och utreda om de upplåtit jakt som de egentligen inte har rätt att upplåta.

Källa: Sveriges Radio P4 Jämtland