Årets upplaga av rapporten “Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden” är klar. Den presenterar sjukdomsövervakningen på djur och människor i Sverige under 2018. SVA gör rapporten tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Rapporten, som ges ut för tionde året i rad, visar att hälsoläget hos svenska djur är fortsatt gott.

I fokus står bland annat tre viktiga smittämnen som myndigheterna skrivit särskilda fördjupningsavsnitt om: Campylobacter, verotoxinproducerande E. coli (vtec) och Salmonella. Under 2018 startade den EU-reglerade övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur (CWD, Chronic Wasting Disease), som Jordbruksverket driver tillsammans med SVA.

– Den är komplex att genomföra, eftersom det handlar om flera olika djurslag och kräver ett engagemang från både frivilliga krafter, som jägare och renägare, och myndigheter, säger Cecilia Hultén, epidemiolog vid SVA.

Källa:sva.se