Pressmeddelande från Länsstyrelsen Skåne (14/9)

Ett nytt vargangrepp har konstaterats i Arkelstorp norr om Kristianstad. Två döda får har besiktigats och ytterligare sju är skadade. Länsstyrelsens besiktningspersoner har bedömt att skadorna har gjorts av en varg.

Veterinär kommer att bedöma tillståndet för de skadade fåren.

Angreppet gjordes omkring 30 kilometer från trakterna kring Osby där  tre angrepp på får skedde för en dryg vecka sedan. Dessa kunde genom DNA-analys knytas till en och samma individ, en ung vargtik, som enligt Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet inte klassas som genetisk värdefull. I fredags fattade Länsstyrelsen Skåne beslut om skyddsjakt på vargen i närområdet där angreppen skedde. 

– Vi har skickat iväg ett salivprov från det senaste angreppet och har bett om skyndsam analys från Viltskadecenter. Tills vidare ligger fredagens beslut om tid och område för skyddsjakt fast, säger miljödirektör Annelie Johansson. 

– I det här läget är det viktigt att varje fårägare ökar tillsynen i sina hagar och ser över sina stängsel, säger vilthandläggare David Börjesson.