+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

Denna artikel finns även som film!

Den första tiden i valpens liv sker hos uppfödaren där de måste vistas enlig lag fram till minst åtta veckors ålder. För oss som uppfödare så är det också under den perioden i hundens liv som man har det största ansvaret för att de ska vara väl förberedda innan det är dags att flytta hem till sina kommande ägare.

När valpen väl är född så ska det ske en stor utveckling under de åtta veckorna som den vistas hos uppfödaren. Därför är det viktigt att man som uppfödare känner till vad som händer i valpens utveckling under den här perioden, men det kan även vara intressant för den som aldrig tänkt sig att ta en valpkull att veta hur valpens utveckling ser ut och att den utvecklingen är likadan oavsett vilken hundras det gäller.

Text och foto: Kenth & Anette Gustafsson