+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

Detta reportage finns även som film!

Ämnet ledarskap i samband med hunddressyr har under de senaste åren varit föremål för mycket diskussion och många hundägare och dressörer vill heller inte nämna begreppet ledarskap i samband med hunddressyr. Men för mig bygger en god grundlydnad på förståelsen kring hur samspelet mellan hund och förare fungerar och det samspelet baseras på att man som hundägare har förmåga att vara den goda ledaren för sin hund.

En viktig men många gånger förbisedd anledning till god jaktlycka är hur väl du och din jakthund kan samarbeta. Ett samarbete som bygger på att du och hunden tillsammans är ett team men att det är du som förare som bestämmer vad, vart, hur och när det ska jagas. Ett lyckat samarbete i sin tur bygger på en medvetenhet kring teamets roller och att det finns ett tydligt ledarskap som grundar sig på tillit, tydlighet och förmåga att kunna kommunicera med sin hund.

Text & foto: Anette & Kenth Gustafsson