Passivitetsträning

En jakthund behöver kunna hålla sig lugn

Hundskolan
När hunden ska förhålla sig lugn, tänk då på att själv anpassa berömmet så det också ger en lugnande effekt på hunden.

+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

Denna artikel finns även som film!

Måste man träna passivitet och kan man ställa krav på passivitet? Själv anser jag att utan att ha en hund som klarar av att förhålla sig passiv så har jag också en hund som har svårt att kunna fokusera och koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

I princip alla olika kommandon ­kräver att hunden ska kunna vara passiv, exempelvis vid inkallning, sitt- och liggkommando, stanna kommandon, apportering eller den stund när man gör rast under jakten. Tillfällen är många i en hunds liv där den måste klara av att förhålla sig lugn för att man ska få vardagen att fungera tillsammans. Det handlar om att lära hunden att förhålla sig passiv och lägga sin energi på ”rätt saker”. När det gäller passivitetsträning så är det en stor fördel att börja tidigt med sin hund. En hund med hög arbetslust ger snabbt en hund med hög förväntan på att få arbeta och särskilt för dessa hundar blir passivitetsträning viktig.

Text & foto: Kenth och Anette Gustafsson