Hej. För några år sedan kom det upp ett jakttorn på min mark som ingår i ett VVO på cirka 20 000 hektar där jag äger 300 hektar. Tornägaren har inte frågat mig (markägaren) om lov. Får personen sätta upp ett jakttorn utan lov från markägaren? Jag har nyligen börjat jaga själv och vill gärna ha ett torn vid den platsen. Får jag utnyttja det tornet utan ägarens tillstånd? Om inte, är det bara att gilla läget, eller hur går jag till väga om jag skulle vilja få bort tornet från min mark? Jag vet inte ens vems tornet är.

SVAR

Till denna fråga tog vi hjälp av Maria Johansson, biträdande förbundsjurist på Svenska Jägareförbundet, och hon säger så här:

Jakträttshavare (eller viltvårdsområdesföreningen i det här fallet) ­måste fråga fastighetsägaren om lov för att uppföra ett jakttorn på dennes fastighet. Jag skulle rekommendera fastighetsägaren att ta kontakt med viltvårdsområdet för att reda ut vem som uppfört jakttornet och begära att tornet flyttas om fastighetsägaren inte vill ha det där. Fastighetsägaren har inte själv rätt att använda sig av tornet eller för den delen flytta på jakt­tornet.

Fastighetsägaren bör ta kontakt med viltvårdsområdesföreningen och begära att jakttornet flyttas. Om viltvårdsområdesföreningen inte flyttar på jakttornet får fastighetsägaren begära handräckning från kronofogden.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.