Hej, jag har en fråga angående ett vapen, det gäller en Carl Gustav 3000 jag funderar på att köpa i kaliber 9,3×62 för att bygga om. Vad bör man tänka på att undersöka och vara vaksam på? Har hört att det finns dem som haft problem med trycket och slutstycksgången. Är det någonting som är generellt för alla eller bara vissa? Samt om det finns några generella grejer man bör kolla extra på innan ­köpet?

SVAR

Hej. Vad som är viktigt att kika på när man köper ett vapen varierar givetvis mellan olika vapen, men även som i ditt fall hur man avser att bygga om vapnet. Detta framgår inte av frågan och därför blir det lite svårare att ge ett komplett svar. Dock är detta det man generellt sett bör kolla på vid köp av begagnat vapen.

 • Vapnets allmänna skick.
 • Kolvsprickor, även invändigt.
 • Spänningar mellan kolv/metall (­lossa skruvarna en och en och kolla om materialen flyttar sig).
 • Mynningens skick.
 • Loppets/patronlägets skick i den mån detta är möjligt.
 • Låsmått, alltså längden på patron­läget.
 • Slagstift och stötbotten, dessa ska ha jämna ytor, inga kratrar eller urbränningar. Stiftet ska också fylla upp hålet i stötbotten.
 • Utstick på slagstift, bör ligga ­mellan 1,3-1,4 millimeter.
 • Låsklackarna, man vill inte att dessa ska vara helt sönderrepade (resultat av att det skurit).
 • Fästpunkter för optik, i detta fall att skruvhålen för klackarna inte är skadade.
 • Skruvar/gängor i allmänhet.
 • Skick på magasinet.
 • Funktionstest säkring, trycke, magasin, man bör även provskjuta begagnade vapen.

Vissa av punkterna ovan är svårt att kontrollera som privatperson, patron­lägestolkar och borescope är ­verktyg som inte är var mans egendom. ­Antingen får man ta vapnet med till någon kunnig person som har dessa, eller så får man granska så gott det går med en lampa och blotta ögat. Patron­läget kan man få en aning om hur det mår genom att granska avfyrade hylsor. Man ska då inte se tecken på sträckningar, knölar som kan tyda på porer i patronläget eller att det bildas krater på tändhatten eller att denna blir utsmetad, vilket kan tyda på höga tryck. Genomslag på tändhatten ska man också kolla efter, det är inte godtagbart.

Då det gäller CG  3000 så är ­mycket riktigt slut­stycke/trycke två svaga punkter. Framför allt är detta vapen känsligt då det gäller smuts och gammalt fett och oljor. Slutstycket och trycket består av många små rörliga delar och med smuts i dessa så kommer problemen. Att slagstiftet inte hakar upp och ­fjädern således inte är spänd, klick, eller i värsta fall fördröjd smäll är några fel som kan uppstå om man slarvar med underhållet av alla vapen, speciellt i kombination med kyla, men CG  3000 är lite mer känslig än många andra bultrepetervapen. Jag brukar rengöra dessa delar med ultraljudstvätt och lämpligt rengöringsmedel som inte skadar material eller ytbehandlingen. Då rengör man bra även på de mest svåråtkomliga ställena utan att behöva demontera mer än nödvändigt.

Jon Persson, vapentekniker

Fel: Kontaktformulär hittades inte.