Jag upplever att mitt kulvapen sprider träffbilderna när det är kallt ute. Detta har varit ett problem på både banan och under topp­fågeljakten. Vad kan det bero på? Under sommartid när jag tränar skjuter jag fina träffbilder med vapnet som är en Husqvarna kaliber 6,5.

SVAR

Titta i första hand om pipan är fri­liggande i stocken. Om inte, hyvla ur pipkanalen så inte kulpipan ­spänner emot stocken. ­Pipans kors- och lådskruv skall vara ordentligt dragna. Du skall kunna dra ett pappersark hela väg­en mellan pipa och och stock, hela vägen fram till låslådan. Vapenhantverkare har de verktyg som behövs för att hyvla ur pipkanalen. Glöm inte att olja pipkanalen i stocken efter åtgärd.

Ett annat tips, vid kyla brinner krutet sämre. Förvara patronerna varma i fickan tills de är dags att skjuta. När det gäller ett äldre vapen bör man tolka pipan för att se hur mycket slitage det är på pipan. Generellt kan man säga att en studsarpipa stoppar för 5 000 skott. Med bra vapen­vård kan man få ytterligare 1 000 skott. En hårt sliten pipa brukar skjuta väldigt ojämnt när den blir varm. Ett pip­byte är då räddningen för vapnet.

Du nämner att vapnet är en Hus­qvarna. Är det en modell/1600 måste du kontrolle­ra rekylklacken i stocken. Det är en svag punkt hos just den här ­modellen. Då stockbultarna inte är riktigt dragna, kan sprickor uppstå på kolvhalsen. Det är en signal för att även rekylklacken i stocken har ­kollap­sat. Då ­skjuter vapnet ­dåligt. Om pipan tolkas och verkar bra, kan du byta stock. Om du har fått en förträning i pipan så skjuter vapnet dåligt. Vid förträningen trycks kulan ihop och får en mindre dia­meter och sämre styrning i loppet. Förträngningar orsakas av beläggningar från kulan. Det krävs starka koppar- och tombacklösningar för att lösa upp sådana förträningar.

Anders Kjellberg, vapentekniker

Fel: Kontaktformulär hittades inte.