Jag har tänkt köpa ett vapen för huvudsakligen toppfågeljakt, men jag är även intresserad av att börja träna och kanske tävla i långhållsskytte. Vad ska jag då tänka på när jag väljer vapen? Måste det vara ett dyrt vapen, eller kan man köpa någon äldre, billigare modell och uppdatera den?

SVAR

Om vi börjar med kaliber så är det 6,5×55 jag rekommenderar. Denna patron är känd för sin djupverkan i samband med jakt och har en mycket bra ballistik som är viktigt vid skott på långa håll. Den används i Sverige och övriga Nordiska länder för tävlingsskytte. Alternativt skulle jag föreslå en 308w med kulor på 150 grains. Kulbanan är dock inte alltid lika bra som 6,5×55 (beror på kula, avstånd mm).

Båda kalibrarna är godkända för all jakt i de nordiska länderna, men 6,5×55 har ett betydligt lägre ammunitionspris, cirka 25-30 procent lägre.

Om du tänker köpa ett begagnat vapen, be en vapentekniker tolka pipan och kolla så att bommarna inte är rundslitna utan att de är skarpa. En ompipning är ganska dyr – 6000 kronor till 8000 kronor. Undvik korta och tunna pipor, för dessa påverkas mer. Hur mycket beror på kulvikt. Ett modernt vapen har oftast ett bra trycke, men om du köper begagnat bör du titta på detta, att det är bra och att det är justerbart. I övrigt kolla konditionen på vapnet, så det är i gott skick. Ta hjälp av en fackman, eller vapenkunnig vän, om du är osäker.


Anders Kjellberg, vapentekniker

Fel: Kontaktformulär hittades inte.