Hej. Jag är markägare i ett mindre viltvårdsområde på 1 944 hektar, varav en större markägare äger cirka 1 100 hektar som de hyr ut till enskilda jägare på elva månaders arrende. Det vill säga att de har inget medlemskap. Nu vill markägaren ändra i stadgarna i stället för att ge dem tolv månader så att de kan söka medlemskap. Hur vanligt är detta?

SVAR

Till denna fråga tog vi hjälp av Maria Johansson, Biträdande förbundsjurist på Svenska Jägareförbundet, och hon säger så här:

Det saknas en hel del information för att kunna ge ett bra svar på frågan, men inom ett VVO kan en markägare upplåta jakträtten till en annan jägare. Har jägaren tolv månaders jakträtt inom VVO:t har denne också rätt till medlemskap och kan då vara med och rösta och påverka i vissa frågor. En jägare med elva månaders jakträtt har däremot inte rätt till medlemskap utan har i sådant fall ”endast” rätt till jakt inom VVO:t.

Huruvida en markägare har rätt att upplåta sin mark i en, elva eller tolv månader brukar dock inte regleras av stadgarna. Däremot så brukar det framgå i stadgarna att åtminstone tolv månaders jakträtt inom VVO:t krävs för medlemskap, eftersom 4§ lagen om viltvårdsområde föreskriver det.

Upplever markägaren att VVO:t tar ett felaktigt beslut kan han/hon överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.