Jag har stora problem med det löpande skyttet på älgbanan varje höst. Har du något tips för att jag ska bli bättre? När jag är på banan är det alltid mycket folk, stressigt och jag upplever inte att jag hinner få någon bra hjälp av instruktörerna.

SVAR

Endast skjutträning i mängd är botemedlet. Vid anläggning, börja bakom älgfiguren och gå ikapp träffområdet. När korset kommit i framkant på älgfiguren trycker du av. Att träna denna skytteteknik går utmärkt om du står vid sidan av en skytt och torrklickar på älgfiguren.

Anders Kjellberg, vapentekniker

Fel: Kontaktformulär hittades inte.