Jag är noga när jag vårdar mitt vapen, i alla fall när det gäller pipan. Men jag tycker att det är svårt att rengöra patronläge, magasinsbrunn etcetera. Har du något tips för hur man ska hålla även dessa delar på vapnet rena?

SVAR

Självklart ska hela vapnet rengöras. En mässinsgsborste avsedd för patronläget, och en tops med lösningsmedel är bra hjälpmedel när du rengör dessa vapendelar. Efter rengöring ska metalldelarna torkas torra och oljas in om vapnet inte ska användas direkt. Vid längre förvaring kan fett i måttliga mängder appliceras. Var noga med att dra rent pipan och torka rent vapnet från fett innan det ska användas.

Anders Kjellberg, vapentekniker

Fel: Kontaktformulär hittades inte.