Jag har en fråga angående en händelse som hände nu på älgjakten. Skytt 1 skjuter på en älgkalv som går iväg. Det är mycket blod efter kalven. Skytt 2, som är hundföraren, skjuter kalven på ståndskall. Det visar sig att första skottet sitter långt bak i buken. Kalven har blött mycket när den gick. Det blev mycket prat i slaktboden om vem som räknas som skytt?

SVAR

Hej Nicklas. Det som generellt ­brukar gälla i sådana fall är att den som skjutit det första, direkt dödande ­skottet (inom de vitala organen) är den som räknas som skytt och får behålla eventuell trofé. Trofén tillfaller i grund­läget jakträttsinne­havaren, i det här fallet jaktlaget, och det är upp till jakt­ledaren att utefter omständigheterna bedöma vem som räknas som skytt vid en eventuell tvist. Beslut om vad som gäller i sådana fall bör ha tagits på förhand inom jakt­laget, klubben eller viltvårdsområdet och finnas nedskrivet i ­protokollen för att underlätta om situationen uppstår.

I det fallet du beskriver skulle jag nog räkna hund­föraren som skytt.

Personligen ­skulle jag vid en tvist aldrig göra anspråk på ett djur om jag uppenbart skjutit ett dåligt (icke dödande) skott, men det uppstår förstås oklara situationer ibland där det kan var svårt att tyda vem som skjutit vilket skott.

Anders Dahlgren, viltmästare

Fel: Kontaktformulär hittades inte.